Vilkår og betingelser

1.1. Denne aftale
Denne aftale er et juridisk dokument, der beskriver dine og Gamleskilte.dk’s rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de tjenester, som vi udbyder gennem dette site. Det er en betingelse for tilmelding til gamleskilte.dk’s tjenester, at du har læst og forstået aftalen. Det er gratis at tilmelde sig til gamleskilte.dk’s tjenester, men når du tilmelder dig til vores tjenester, bliver du medlem og erklærer dig indforstået med vilkårene i denne aftale. Du bekræfter desuden, at du er indforstået med vilkårene i indeværende aftale, hver gang du bruger vores tjenester.

1.2. Aftalen i sin helhed
Denne aftale omfatter:

i. De regler, der gælder for de forskellige typer af handler, du har mulighed for at indgå ved at bruge gamleskilte.dk’s tjenester („handler“). Se afsnittet om handelsregler for en uddybning

ii. Gamleskilte.dk’s persondatapolitik

iii. Øvrige vilkår og betingelser eller regler for anvendelse, som er omtalt i punkt 2.2.

Disse regler udgør den samlede aftale mellem Gamleskilte.dk og dig i forbindelse med gamleskilte.dk’s tjenester og handler, idet de erstatter alle tidligere indgåede aftaler og forståelser mellem dig og Gamleskilte.dk.

1.3. Ændringer i denne aftale
Gamleskilte.dk forbeholder sig ret til løbende at ændre denne aftale og offentliggøre nye versioner på vores tjenester. Når vi gør det, vil vi informere dig på forsiden og i en e-mail til dig. Den nye version af disse vilkår og betingelser vil træde i kraft og være gældende for alle handler samt for enhver anden aktivitet på eller via Gamleskilte.dk’s tjenester samt for dit forhold til Gamleskilte.dk.

Gamleskilte.dk’s handelsregler kan ændres med øjeblikkeligt varsel, således som det fremgår af paragraf 5.1.

1.5. Din e-mail-adresse
Det er VIGTIGT at du sikrer dig, at den e-mail-adresse, som vi har registreret i dit navn, er opdateret, og at du har fuld adgang til den. Vi anvender adressen til at sende dig vigtige meddelelser, heriblandt dine fakturaer. Hvis du ændrer din e-mail-adresse, kan du informere os om den nye adresse via ”Min konto”.

 

3. Registrering

3.1. Registrering
Du forpligter dig til at tilmelde dig Gamleskilte.dk’s tjenester med dit rigtige navn, adresse samt alle andre nærmere informationer, du bliver bedt om at oplyse. I forbindelse med en foreslået handel kan du blive bedt om at anføre nærmere oplysninger om kreditkort, betalingskort eller kundekort. I den forbindelse skal du sikre dig, at:

a. du er fuldt berettiget til at bruge kortet både på det tidspunkt, hvor du indtaster de ønskede oplysninger, og når du forsøger at bruge det b. at der er tilstrækkelige midler på kortet til at dække alle debiteringer, der foretages som led i dine aktiviteter på Gamleskilte.dk’s tjenester.

Hvis der opstår fejl i nogen af de oplysninger, som du anfører, skal du informere Gamleskilte.dk om de korrekte oplysninger.

Både private og erhvervsdrivende medlemmer er forpligtiget til at overholde Forbrugeraftaleloven og Købeloven, herunder reglen om 14 dages fortrydelsesret for dine købere. Det betyder, at du som medlem, der køber, altid har ret til at fortryde dit køb op til 14 dage efter du har modtaget din vare. Det gælder således uanset om du handler med en privat eller en erhvervsdrivende sælger.
Ligeledes har du, ved en privat sælger, også ret til, altid at afhente din vare og betale kontant ved overleveringen.

3.2. Øvrige betingelser
For at indgå en handel skal du være juridisk berettiget til at indgå aftaler om køb eller salg af de pågældende varer.

 

4. Persondata og persondatapolitik

4.2. Persondatapolitik
Gamleskilte.dk’s persondatapolitik udgør en del af denne aftale, og ved at erklære dig indforstået med de indeholdte vilkår og betingelser, giver du samtidig dit samtykke til den måde, hvorpå vi behandler dine personlige data. Gamleskilte.dk vil ikke bruge dine personlige oplysninger til andre formål eller videregive dem til andre personer.

4.3. Medlemsdiskretion
Du erklærer dig indforstået med ikke at gøre brug af oplysninger vedrørende andre medlemmer, hvortil der er adgang fra Gamleskilte.dk’s tjenester, eller som du får oplyst fra Gamleskilte.dk eller et andet medlem.

 

5. Handler og handelsregler

5.1. Handelsregler
På Gamleskilte.dk tjenesten har du mulighed for at deltage i handler, som er underlagt vores handelsregler.

Gamleskilte.dk’s handelsregler beskriver, hvordan du kan deltage i handler, og hvilke retningslinjer der findes i forbindelse hermed. Vi beder dig sikre dig, at du forstår den måde, hvorpå handlerne fungerer på Gamleskilte.dk’s tjenester, inden du deltager i en handel. Da vi udvikler de tjenester, som vi tilbyder, kan vi løbende ændre vore handelsregler, både for at tilføje (eller fjerne) særlige handelstyper og for at ændre måden, hvorpå handlerne gennemføres. Du bør derfor altid holde dig ajour med Gamleskilte.dk’s handelsregler.

6. Generelle handelsregler

6.1. Relevant indhold
Hvis du er sælger på Gamleskilte.dk, er du forpligtiget til at begrænse indholdet af oplysninger anført i varebeskrivelsen eller på anden måde, til udelukkende at vedrøre handelstemaet og ikke irrelevante emner. Dette gælder også for svar på spørgsmål fra bydere.

Det betyder, at sådanne oplysninger for eksempel ikke må bruges som kommunikationsmiddel til et eller flere af de andre medlemmer og må ikke anvendes til generelt at reklamere for eller fremme salget af dine øvrige varer eller tjenester, som ikke omfattes af handlen. Hvis du i varebeskrivelsen indsætter et hypertekst link til et andet site, skal det linkede site opfylde dette krav til relevans, men du anerkender under alle omstændigheder, at vi er berettigede til at fjerne eller kræve sådanne links fjernet. Hvis du indsætter hypertekst link til et site, som ikke opfylder dette krav om relevans, udgør dette et brud på denne aftale.

6.3. Sælgers fuldstændige ejendomsret
Når du indsætter en hvilken som helst genstand (vare eller tjeneste) i en notering, står du inde for, at du er juridisk berettiget til at overdrage ejendomsretten til varen eller tjenesten til køber.

6.4. Nøjagtigheden af noteringer
Du skal beskrive de varer eller tjenester, der står på den notering, som du stiller til rådighed for Gamleskilte.dk’s tjenester, nøjagtigt, og du er ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser i dine beskrivelser. Mærkevarenavne eller andre angivelser af oprindelse eller fabrikat, som du tager med på din notering, skal være fuldstændigt nøjagtige og må ikke kunne vildlede medlemmerne.

6.5. Forbud
Som sælger er du ansvarlig for at sikre, at hverken salget af selve varerne eller tjenesterne, den notering, du inkluderer dem i, eller nogen aktivitet eller kommunikation, som du foretager i forbindelse med en hvilken som helst handel

a. vil kunne krænke immaterielle rettigheder eller andre rettigheder tilhørende en fysisk eller juridisk person

b. være brud på gældende lovgivning, uanset om det er kriminelt, ansvarspådragende eller andet

c. være anstødeligt, truende, sprogligt groft, fornærmende, ærekrænkende, obskønt, pornografisk, falsk, upålideligt eller vildledende.

6.8. Sælgers vilkår og betingelser
Som sælger på Gamleskilte.dk er du forpligtet til at informere alle faktiske eller potentielle købere om alle de aftalemæssige vilkår og betingelser, der er relevante for handlen, herunder oplysninger om fortrydelses- og reklamationsret.

6.8.1. Fortrydelsesret
Som sælger (uanset om du er registreret som privat eller erhvervsmedlem) på Gamleskilte.dk, vil du oftest skulle yde fortrydelsesret til dine købere, ligesom du er forpligtet til at overholde Forbrugeraftalelovens regler om forbrugerbeskyttelse, herunder fortrydelses- og reklamationsret. Derudover skal du oplyse om eventuel fortrydelsesret i varebeskrivelsen, og skal også skriftligt oplyse køber om eventuel fortrydelsesret, når du kontakter vedkommende, efter at auktionen er afsluttet. Endelig skal dine oplysninger overholde kravene i justitsministeriets bekendtgørelse nr. 972 af 24. september 2004. Se mere om fortrydelsesret på www.retsinfo.dk.

6.9. Gamleskilte.dk’s immaterielle rettigheder
Som medlem på gamleskilte.dk anerkender du, at alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder til og vedrørende vores tjenester ejes af Gamleskilte.dk. Du må derfor kun gøre brug af disse immaterielle rettigheder eller Gamleskilte.dk’s tjenester i den udstrækning det er nødvendigt for at foretage noteringer, indgå handler og gennemføre andre tilladte aktiviteter, som det er forudsat i denne aftale.
Gamleskilte.dk forbeholder sig retten til at benytte brugeres egne billeder i forbindelse med promovering af Gamleskilte.dk og aktiviteter herpå.

 

 

 

 

 

7. Gebyrer

7.1 Gebyrer
i. Som sælger accepterer du at betale Gamleskilte.dk gebyr for noteringerne, deres eksponering på vores tjenester (hvis du ønsker sådan eksponering) og for afsluttede handler. Detaljer om Gamleskilte.dk’s gebyrer er indeholdt eller omtalt i handelsreglerne. Som sælger anerkender og accepterer du ligeledes, at Gamleskilte.dk er berettiget til at ændre beløbet eller gebyrets beregningsgrundlag løbende, dog sådan at der gives tydelige oplysninger om beløbet eller grundlaget, når den relevante notering opslås.

ii. Der vil under ingen omstændigheder ske fradrag eller refusion af noteringsgebyrer til sælger.

iii. Vi kan løbende tilføje nye eller yderligere tjenester, som medfører betaling af gebyrer – enten til Gamleskilte.dk eller til en navngiven tredjemand – på vilkår, som vil blive nærmere angivet, når sådanne tjenester er tilgængelige.

iv. Hvis du som sælger ikke betaler gebyrerne til tiden, kan Gamleskilte.dk (efter skøn) indstille eller ophæve din adgang til vores tjenester, og/eller vi kan opkræve et gebyr for forsinket betaling og rykkeromkostninger på kr. 100,00.

Du kan se vores gebyrer her og læse vores påmindelsesprocedure her.

7.2. Moms
Priserne på alle varer eller tjenester er inklusive moms (hvor moms er påbudt), medmindre andet er angivet.

 

8. Gamleskilte.dk’s rolle

8.1. Gamleskilte.dk’s rolle
Gamleskilte.dk har som udgangspunkt ingen part i handler på sitet. I alle andre tilfælde stiller Gamleskilte.dk udelukkende de tekniske hjælpemidler til rådighed i forbindelse med indledning eller gennemførelse af handlerne. Her er vi hverken sælger eller leverandør af de varer eller tjenester, der er anført i noteringerne og er således ikke pålagt nogen af de juridiske forpligtelser, som gælder for dig, der sælger varer eller tjenester. Gamleskilte.dk er ikke og kan ikke gøres ansvarlig for din eller andre medlemmers adfærd eller for de varer eller tjenester, som udbydes til salg eller levering – uanset om er tale om handler mellem private eller mellem privat og erhvervsdrivende.

Gamleskilte har ikke kontrol over og er ikke ansvarlig for kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af varerne eller tjenesterne, for hvorvidt noteringerne er nøjagtige og korrekte, for hvorvidt du som sælger har vilje og evne til at levere og sælge disse varer eller tjenester, eller hvorvidt du, hvis du byder, har vilje og evne til at betale derfor. Gamleskilte.dk undersøger ikke på forhånd noteringerne eller de omfattede varer eller tjenester. Ligeledes kan Gamleskilte.dk ikke styre afslutningen eller gyldigheden af handlerne. Selvom det er forbudt, kan der være nogle medlemmer, der afgiver oplysninger, eller på anden måde udviser en adfærd, der er upålidelig, i strid med lovgivningen, eller som på anden måde er en misligholdelse af medlemmernes forpligtelser i henhold til denne aftale. Du bør derfor udvise en lige så høj grad af forsigtighed ved deltagelse i handlerne – hvad enten du er sælger eller køber – som når du indgår lignende handler uden for Internettet.

8.2. Manglende adgang til Gamleskilte.dk’s tjenester
Vi garanterer ikke uafbrudt, kontinuerlig adgang til Gamleskilte.dk’s tjenester. Du anerkender, at Gamleskilte.dk’s tjenester af og til kan være utilgængelige, det være sig planlagt eller tilfældigt, og at vi ikke kan gøres ansvarlige for manglende adgang.

8.3. Tilbagetrækning af noteringer/handler/tjenester
Som medlem er du indforstået med, at vi er berettiget, men ikke forpligtet til at trække en notering eller en handel tilbage, som – ud fra oplysninger, som vi har modtaget fra tredjemand eller andre medlemmer – ser ud til at være en misligholdelse af denne aftale. Gamleskilte.dk forbeholder sig ligeledes ret til at tilbagetrække noteringer, lukke en handel tidligt, forlænge en handel, ophæve handler eller bringe hele tjenester til ophør, hvor vi har tvingende juridiske eller tekniske begrundelser herfor (herunder tekniske vanskeligheder, som berører Gamleskilte.dk, eller du eller et andet medlem har oplevet på Internettet). Hvis det er praktisk muligt, giver vi dig et rimeligt varsel på forhånd om alle sådanne skridt, som Gamleskilte.dk foretager.

8.4. Misbrug af Gamleskilte.dk’s tjenester
Gamleskilte.dk forbeholder sig ret til at indstille eller ophæve din konto, som er eller forekommer os at være fortsatte, gentagne eller væsentlige brud på bestemmelser i denne aftale (herunder, men ikke begrænset til, at du har givet falske registreringsoplysninger eller på anden måde har misbrugt Gamleskilte.dk’s tjenester), og til at indstille eller ophæve noteringer og handler forbundet med sådanne konti. Hvis din konto bliver indstillet eller ophævet, kan du ikke tilmelde dig Gamleskilte.dk’s tjenester på ny uden vores forudgående samtykke.

Indstilling eller ophævelse af din konto samt ophævelse af noteringer eller dertil forbundne handler i tilfælde af dit misbrug sker uden refusion af noteringsgebyrer eller betaling for andre tjenester, der er udbudt af Gamleskilte.dk og som du betalt.

 

9.1. Gamleskilte.dk’s ANSVAR
I det omfang loven tillader det, skal du fritage Gamleskilte.dk, dets agenter og medarbejdere for ethvert ansvar, som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med en notering eller en handel, herunder (men ikke begrænset til) alle krav i forbindelse med noteringer, uafsluttede eller afsluttede handler, eller varer eller tjenester udbudt til salg eller levering, eller faktisk solgt eller leveret, gennem eller i forbindelse med en notering eller en handel, som du har oprettet, budt på eller indgået.

9.2. Force majeure
Gamleskilte.dk er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af vores forpligtelser i henhold til denne aftale, der skyldes omstændigheder, som Gamleskilte.dk ikke er herre over, og som Gamleskilte.dk ikke med rimelighed burde have forudset eller overvundet.

9.3. Maksimalt erstatningsansvar
Uden at begrænse indholdet af den foregående bestemmelse kan Gamleskilte.dk’s erstatningsansvar i henhold til denne aftale (hvad enten det måtte opstå på grund af uagtsomhed eller på anden vis) under ingen omstændigheder overstige det højeste af følgende beløb, enten a. kr. 5.000,00 eller b. et beløb svarende til de beløb, der er betalt, eller som skal betales af dig eller til dig i forbindelse med den handel eller de handler, som erstatningsansvaret vedrører, uanset på hvilket søgsmålsgrundlag eller under hvilken form det sker. Denne begrænsning af ansvaret gælder ikke, hvis du handler i egenskab af forbruger.

9.4. Ansvarsfritagelse
Gamleskilte.dk er ikke erstatningsansvarlig over for dig eller tredjemand for indirekte tab eller skader eller følgeskader, for tab af data, avance, indtægter eller forretninger, uanset hvordan disse måtte være opstået (hvad enten som følge af uagtsomhed eller misligholdelse af denne aftale eller på anden vis). Denne begrænsning af ansvaret gælder ikke, hvis du handler i egenskab af forbruger.

Du er ansvarlig for, at anvendelsen af andres tekster, billeder, musik- og videofiler mv. til enhver tid overholder den gældende danske lovgivning, samt at enhver form for immaterielle rettigheder respekteres og honoreres efter de til enhver tid fastsatte regler. Gamleskilte.dk fraskriver sig derfor ansvaret for krænkelser af de anførte rettigheder og videreformidler enhver henvendelse om dette direkte til dig.

9.5. Ufravigeligt ansvar
Intet i denne aftale begrænser Gamleskilte.dk’s erstatningsansvar ved død eller personskade, der opstår som følge af uagtsomhed fra Gamleskilte.dk’s side, eller øvrigt ansvar, som Gamleskilte.dk måtte være pålagt i henhold til loven. Dine lovfæstede rettigheder som forbruger er ikke forringet.

9.6. Erstatning
Du påtager dig at holde Gamleskilte.dk skadesløs for ansvar, krav og udgifter, som måtte opstå som følge af din misligholdelse af denne aftale eller på grund af din konto hos Gamleskilte.dk.

11.1 Opsigelse
Du kan når som helst opsige dit medlemskab af Gamleskilte.dk’s tjeneste ved at sende en e-mail til os. I e-mailen skal du blot skrive dit brugernavn og de tre sidste tegn i din adgangskode, fødselsdato, samt oplyse, at du ønsker at melde dig ud. Udmelding fritager dig ikke for dine forpligtelser som sælger eller køber i forhold til igangværende eller afsluttede auktioner.

 

 

 

12.1. Generelt om Gamleskilte.dk-handel

Handel via Gamleskilte.dk, foregår via traditionel bankoverførsel. Dette sikre dig fuld kontrol over betalinger, og der er ingen risiko for at kortoplysninger bliver misbrugt.
12.2. Anvendelse og overførsel ved Gamleskilte.dk-handel
Anvendelse og overførsel ved Gamleskilte.dk-handel foregår på følgende måde:

  • Du betaler for din service eller vare, via bankoverførsel, som bliver faktureret via mail.
  • Du vil blive krævet betaling når du: Afslutter en auktion hvis det auktionen ender med køb, og når du vil kontakte ejeren af skilt under fanen Galleri.
  • Husk at anføre tekst der bliver oplyst i fakturaen, når overførslen gennemføres, da vi ellers ikke kan registrere at beløbet er betalt.
  • Når vi kan se betalingen er gået ind, får du en bekræftelse via e-mail.

 

 

12.6. Købers fortrydelsesret 
Som køber har du 14 dages fortrydelsesret, også når du handler via Gamleskilte.dk-handel. Fortrydelsesretten gælder i 14 dage efter varens modtagelse, og ved tjenesteydelser i 14 dage fra aftalens indgåelse. Fortrydelsesretten gælder både når sælger er privat og erhvervsdrivende, i henhold til Forbrugeraftalelovens § 3 stk. 3. Læs mere om fortrydelsesretten i forbrugeraftalelovens kapitel 4.

 

Gamleskilte.dk handelsregler

1. Introduktion
Nedenstående handelsregler beskriver følgende:

a. De regler, der finder anvendelse på de auktionshandler („auktionerne“), som du kan deltage i gennem Gamleskilte.dk’s tjenester

b. de forskellige auktionstyper, du kan finde her

c. de særskilte regler, som måtte gælde for dem

d. det gebyr, der skal betales til Gamleskilte.dk, når du sælger dine varer.

Disse handelsregler er juridisk bindende og er en del af din aftale med Gamleskilte.dk. Hvis du deltager i en auktion, anerkender du, at du har læst, forstået og accepteret disse handelsregler.

Gamleskilte.dk kan løbende ændre disse handelsregler, enten for at tilføje (eller fjerne) forskellige auktionstyper eller for at ændre måden, hvorpå de forskellige auktioner gennemføres. Du vil modtage besked via e-mail, hvis handelsreglerne ændres. Hvis du kun få gange har deltaget i en af de auktionstyper, du finder på Gamleskilte.dk, så opfordrer vi dig til at læse disse handelsregler, før du deltager. Selvom du ofte køber eller sælger på auktion, anbefaler vi, at du alligevel tager dig tid til at læse dem. Når du deltager i en auktion, tilkendegiver du at have læst dem.

Disse handelsregler skal læses i sammenhæng med Gamleskilte.dk s vilkår og betingelser. Hvis der er uoverensstemmelser mellem dem, har Gamleskilte.dk s vilkår og betingelser, der giver en mere detaljeret beskrivelse af dine rettigheder og forpligtelser, forrang for disse handelsregler. Betegnelser anvendt i disse handelsregler har den betydning, som de er givet i Gamleskilte.dk ‘s vilkår og betingelser.

2. Bud
Med undtagelse af det nedenfor anførte tilfælde vil bud afgivet på alle auktioner være bindende. Dette betyder, at hvis et bud på en auktion afgives gennem din Gamleskilte.dk -konto (uanset om det er fra dig eller fra en, der bruger din konto), kan det ikke trækkes tilbage, og det er juridisk bindende. Hvis dit bud falder heldigt ud, indgås der automatisk en aftale mellem dig og sælger, når auktionen afsluttes.

Som køber kan du i visse tilfælde have fortrydelsesret.

Du må ikke afgive bud på en måde, der kan manipulere en auktion. Hvis du f.eks. selv er sælger er det ikke tilladt at byde på din egen auktion, uanset om det sker gennem din egen Gamleskilte.dk -konto eller gennem et andet medlems konto.

På grund af internetforbindelsers usikkerhed er det Gamleskilte.dk -systemets modtagelse af det relevante bud, som vil udgøre buddet, og ikke afsendelsen af buddet fra din computer. Gamleskilte.dk vil gøre en passende indsats for at behandle de bud, der afgives, men kan ikke garantere, at hvert enkelt bud nødvendigvis vil blive lagt frem.

3. Noteringer
Når du via din Gamleskilte.dk -konto (uanset om det er dig eller en anden, der anvender din konto) opretter en notering af en vare eller en tjenesteydelse med henblik på auktion, bliver denne juridisk bindende og kan ikke trækkes tilbage eller ændres, når det første auktionsbud er afgivet.

Ikke desto mindre kan der, sådan som det også fremgår af Gamleskilte.dk ‘s vilkår og betingelser, af og til være omstændigheder, under hvilke vi trækker en notering tilbage, som synes at overtræde de nævnte vilkår og betingelser eller disse handelsregler – også under selve auktionen. I sådanne tilfælde informerer vi sælger, og hvis det drejer sig om en auktion der er i gang, giver vi også besked til det eller de medlemmer, der deltager i auktionen.

4. Gebyrer
Som sælger skal du betale følgende gebyrer:

i. Succesgebyr, som er et gebyr, der betales for hver auktion, hvor der opnås et vinderbud = 5 % af prisen skiltet blev solgt for.

Når en auktion er afsluttet ved afgivelse af et vinderbud eller på anden måde, der medfører betaling, debiterer vi dig som sælger de relevante gebyrer i henhold til den betalingsform, som vi har registreret om dig. Vi forbeholder os ret til at opkræve påløbne gebyrer månedsvis eller på et andet fast opkrævningstidspunkt.

Der vil ikke ske fradrag i eller refusion af succesgebyrer, medmindre du som sælger på rimelig vis kan godtgøre over for os, at:

a. Salget af den vare eller tjeneste, som var udbudt på auktion, ikke blev gennemført

b. Den omstændighed, at salget ikke blev afsluttet, ikke var en følge af manglende omhu eller at du ikke opfyldt dine forpligtelser som sælger.

5. Budtyper i forbindelse med auktioner
Der er to måder, hvorpå du kan deltage som køber i en auktion:

a. Ved at afgive et auktionsbud. Dette er den almindelige måde at deltage i en online eller offline auktion, hvor det højeste bud modtaget ved auktionens afslutning vinder, dog på den betingelse at buddet overstiger mindsteprisen, samt at de øvrige betingelser, der gælder for den pågældende auktion, er opfyldt
b. Du kan også afgive et KØB NU-bud, og dermed købe varen med det samme. Dette er dog kun muligt, hvis sælger har fastsat den pris, til hvilken han/hun vil sælge den udbudte vare eller tjeneste med det samme. Et KØB NU-bud er altså i praksis en aftale, hvor du, som køber, accepterer at købe den pågældende udbudte vare/tjeneste til den pris, sælger har fastsat – lidt ligesom at købe en vare i en butik.

6. Auktionsprocedurer
Auktioner vil almindeligvis fortsætte indtil et fastsat tidspunkt, der ligger flere dage efter auktionens begyndelse. Hvis mindsteprisen overstiges, og der ikke er lagt et KØB NU-bud på den udbudte vare/tjeneste (jf. nedenfor), er det det højeste bud, der er modtaget ved auktionens afslutning, der vinder. Gamleskilte.dk’s handelsregler fungerer efter princippet prisen først, derefter tidspunktet:

i. Den person, der afgiver det højeste bud, vinder – så længe det højeste bud svarer til eller overstiger en eventuel mindstepris. Mindsteprisen er den minimumspris, som sælger er villig til at acceptere for varen/tjenesten.

ii. Når en vare/tjeneste købes gennem KØB NU, afsluttes auktionen for den pågældende vare/tjeneste. Hvis der er udbudt flere varer/tjenester ved samme auktion, vil antallet af varer/tjenester udbudt på auktionen blive reduceret med det antal, som er blevet solgt ved KØB NU.

iii. Hvis der er afgivet to enslydende bud, vil det være det første bud, der modtages i Gamleskilte.dk ‘s system, der vinder.

iv. Hvis flere forsøger at foretage et KØB NU-køb af en udbudt vare eller tjeneste, vil det være det første KØB NU-bud, der modtages i Gamleskilte.dk ‘s system, der vinder.

v. Hvis der er to eller flere udbudte varer/tjenester i forbindelse med en auktion, der bydes særskilt på, og der afgives et KØB NU-bud på en af dem, vinder du varen/tjenesten, der på det pågældende tidspunkt har det laveste bud. Hvis der er afgivet samme tilsvarende KØB NU-bud på flere varer eller tjenester, vinder du den vare eller tjeneste, der senest er budt på.

Tre eksempler på auktionsforløb:

a) En auktion uden KØB NU
Forestil dig, at en auktion er planlagt til at slutte kl. 16.00 på en bestemt dato. Hvis det højeste bud på det tidspunkt er kr. 300,00, (og mindsteprisen er lavere), så vil buddet på 300 kr. være det vindende bud. Hvis der er to bud på 300 kr., så vil det første bud på 300 kr., der er modtaget i Gamleskilte.dk ‘s system, være det vindende bud.

b) En auktion (en enkelt vare eller tjeneste) med KØB NU
Forestil dig, at en auktion er planlagt til at slutte kl. 22.00 på en bestemt dato, og kl. 14.00 er det højeste bud 200 kr. Kl. 15.00 ønsker en budgiver at byde 250 kr., hvilket svarer til KØB NU-prisen. Hvis denne budgiver bekræfter sit køb, så vil auktionen blive afsluttet øjeblikkeligt (før det fastsatte tidspunkt kl. 22.00), fordi den pågældende vare eller tjeneste vil være blevet solgt til KØB NU-køberen.

7. Generelle handelsregler
Som medlem bør du være opmærksom på følgende generelle regler:

i. Hvis der ikke foretages et KØB NU-køb, vil vinderbudet ved en auktion være det højeste bud, som ligger over en eventuel mindstepris, og som opfylder de øvrige udtrykkelige betingelser for den pågældende handel.

ii. Gamleskilte.dk forbeholder sig ret til, med eller uden forudgående varsel til budgiver/sælger, at fjerne bud, som vi finder useriøse, eller som Gamleskilte.dk mener er et brud på disse handelsregler eller Gamleskilte.dk ‘s vilkår og betingelser.

iii. Hvis ét bud følges af et højere bud afgivet af en anden budgiver, som af en eller anden grund senere fjernes af Gamleskilte.dk under en auktion, har sælger ret til at acceptere det lavere bud.

iv. Dog bortfalder alle bud, der ikke er vinderbud, efter afslutningen af den pågældende auktion, eller efter at der er foretaget et KØB NU-køb af den pågældende vare eller tjeneste.

8. Særlige handelsregler for sælgere
Som sælger i forbindelse med en auktion på Gamleskilte.dk ‘s tjenester er du underlagt visse forpligtelser:

i. Din notering skal være præcis og juridisk korrekt

ii. Du skal være berettiget til at sælge og overdrage de varer eller tjenester til køberen, som du udbyder på auktion

iii. Du skal acceptere, at noteringen forpligter dig til at sælge de varer eller tjenester, som er udbudt på auktion, hvis et bud overstiger auktionens mindstepris eller modsvarer den af dig fastsatte KØB NU-pris

iv. Du må ikke gøre forsøg på at sælge forbudte varer, jf. Gamleskilte.dk ‘s vilkår og betingelser og listen over forbudte varer og tjenester som du finder i vores online hjælpeværktøj

v. Du bør kun indsætte en auktionsnotering på den Gamleskilte.dk -tjeneste, der henvender sig til det land, hvor du er registreret hos Gamleskilte.dk, og hvor de varer eller tjenester, du udbyder på auktion, befinder sig. vi. Der må ikke opkræves unødige ekstra omkostninger til forsendelse og lign. på udbudte auktioner.

9. Køberes fortrydelsesret
Når du som medlem (uanset om du er registreret som privat medlem eller erhvervsmedlem) udbyder en vare eller tjenesteydelse, vil køberen i de fleste tilfælde have ret til at fortryde handlen. Der gælder dog undtagelser til fortrydelsesretten, bl.a. ved køb af transport og indkvartering, hvis det er aftalt, hvilken dag eller inden for hvilken periode tjenesteydelsen skal udføres.

Fortrydelsesretten løber i 14 dage, fra køberen har fået varen i hænde, eller ved tjenesteydelser, i 14 dage fra aftalens indgåelse, hvis du som sælger på papir eller på et varigt medium har oplyst om fortrydelsesret. Hvis du først giver denne oplysning på papir eller et varigt medium senere, løber fristen først fra modtagelsen heraf. Fortrydelsesretten udløber dog 3 måneder fra aftalens indgåelse ved tjenesteydelser, og 3 måneder fra køberen har fået varen i hænde ved køb af varer. Det skal fremgå af din notering, om du er momsregistreret sælger, (hvilket indikerer at du er erhvervsdrivende og handler inden for dit erhverv). Som sælger er du forpligtet til at oplyse om fortrydelsesretten, hvis aftalen er omfattet af fortrydelsesretten.

Læs mere om fortrydelsesretten på www.forbrug.dk.